KarinKarjalainen Näkymiä Perussuomalaiselta veräjältä

KOKOVARTALONAAMIOLLA VAI ILMAN?

  • KOKOVARTALONAAMIOLLA VAI ILMAN?

                                                    

KOKOVARTALONAAMIOLLA VAI ILMAN?

           

 

 Image previewImage preview

 

Haluammeko olla tukemassa naisten kokovartalonaamiota tai kasvojen peittämistä?

Olemmeko sitä mieltä, että oman vapaan tahdon omaava nainen valitsee kokovartalokaavun oleskellessaan vaikkapa uimarannalla?

On paljon luettavissa kirjoituksia, joissa korostetaan naisten omaehtoista ja vahvaa omaa tahtoa pukeutua kokovartalonaamioon. Valitseeko omaa tahtoa toteuttava nainen kokovartalonaamion esimerkiksi pyöräilyyn, ratsastukseen ja tennikseen?

Kokovartalokaavun käyttöä perusteellaan myös miesten sukupuolikiinnostuksen vähentämisellä? Tämä ei ole oikea ratkaisu kasvojen tai kokovartalon peittämiselle.

Kysymyksiä herättää miten tunnistaminen on mahdollista kasvot peittävän asusteen vuoksi? Miten tunnistetaan tallentavista kamerakuvista? Onko kaavun takana nainen vai mies?

Kirjoituksemme kohdentuu alistettujen naisten asemaan ja miten Suomessa edistämme alistettujen naisten tasa-arvoa. Suomessa on mahdollista Suomen perustuslain ja tasa-arvolain avulla turvata alistetussa asemassa olevien naisten tasa-arvoinen kohtelu kotona ja työelämässä. Länsimaiseen kulttuuriin ja uskontoon ei liity naisten kätkeytyminen kokovartalon peittävään naamioon.

 Tasa-arvolain tarkoitus on edistää tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Suomen perustuslaissa ketään ei saa ilman hyväksyttävää syyttä asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen mukaisesti. Peruslain mukaisesti yksilöllä on mahdollisuus toimia vapaasti ilman, että sukupuoli rajaa mahdollisuuksia. Lait ovat selkeät ja mahdollistavat Suomen osallistumisen tasa-arvotalkoisiin. Naisen tasa-arvoisen aseman edistäminen tulee ulottaa myös maassamme vieraileviin turisteihin ja turvapaikan hakijoihin.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#P

Suomen perustuslaki  kuvaa pykälässä 6 todetaan seuraavaa:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

ttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P6

Saksassa on kielletty kasvojen peittäminen kulkuneuvoa ajaessa. Norjassa on kielletty kasvot peittävä vaatetus koululuokissa niin oppilailta kuin opettajiltakin. Koko vartalon peittävä burka on kielletty Tanskassa, Itävallassa, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa, sekä tietyillä alueilla Italiassa, Saksassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Vastaavan lainsäädännön valmistelu etenee Latviassa ja Virossa.

Suomalaisessa maanviljelysyhteiskunnassa ovat naiset ja miehet tehneet raskasta työtä rinnakkain yhdenvertaisina. Niin raivaustöihin kuin pelloille mentiin koko suvun voimin erottelematta miehet ja naiset.  Suomen teollistumisen myötä naisen ja miehen välinen tasa-arvossa tapahtui muutoksia. Tasa-arvolaki astui Suomessa voimaan 1.1.1987.

Suomen menestystekijänä on ollut miesten ja naisten yhtäläinen mahdollisuus toimia kaikilla yhteiskunnan rakenteilla tasa-arvoisesti. Suomi on rakennettu miesten ja naisten yhteisellä panoksella.

 Miten yhteiskunnassa voidaan osoittaa naisen oma tahto? Hankalaa, pitääkö naisen kirjoittaa kirjallinen vahvistus, että “olen vapaan oman tahdon omaava ja voin tehdä itseäni koskevia ratkaisuja.”  Vahvistuksen totuudenmukaisuus ja toteutuminen on mahdotonta näyttää toteen.

Naisten aseman parantaminen tulee lailla turvata. Näin Suomessa tehtiin vuonna 1987 voimaan tulleella tasa-arvo lailla, joka kieltää naisten syrjimisen. Tämä oli edistysaskel naisten tasa-arvoon.

Haluamme kulkea suuntaa näyttäneen Minna Canthin tietä. Hän oli aikansa radikaali uudistaja, joka pyrki parantamaan tyttöjen ja naisten yhteiskunnallista asemaa muun muassa koulutuksella.

Olemme valmiita ponnekkaasti edistämään alistettujen naisten tasa-arvoa, joka perustuu kasvojen tai kokovartaloa peittävien asusteiden kieltämiseen.

Mervi Eskelinen

Karin Karjalainen

Pieksämäen PerusNaiset

 

.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (67 kommenttia)

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Suomessa hyvin harva nainen pukeutuu burkhaan. Kenelläkään ei pitäisi olla nokan koputtamista siihen jos nainen haluaa olla vaikka uimarannalla peittävissä kledjuissa.
Vaikka itse hillun kotioloissa ilman rihmankiertävää niin kenelläkään ei ole sanomista jos haluan istua uimarannalla vaikka Darth Vader- asussa.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

tuo on yksi lähestymissuunta muiden joukossa.

itse haluaisin olla uimarannallakin ilman rihmankiertämää, joko on sanomista?

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama
Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #3

kiitos, niin sinäkin minun puolestani jos haluaisit, mutta toistaiseksi yhteisö sanelee säännöt.

aloittaja kritisoi erästä säännöstöä ja penää naisen vapautta myös olla pukeutumatta darth vaderiksi ilman että kenelläkään on siihen nokan koputtamista, tosin aloittaja ajaa sitä kieltona, joka sekin on sääntelyä.

pahoin itsekin pelkään, että tähtien sota yhteisössä molemminsuuntainen valinnanpaus kuitenkaan ei aivan toivottavalla tavalla toteudu,
vaan darth vaderin odotetaan pukeutuvan darth vaderiksi, halusi hän sitä itse tai ei.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Kyllähän se on naisen oma valinta, mitä päälleen pukee. Burka ei automaattisesti ole alistamiisen väline.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/na...

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

onko se todellakin oma valinta jos henkilö pienestä pitäen kasvatetaan uskomaan, että se on ainoa oikea tapa ja hän puolustaa tätä näkemystä luullen että kyseessä on oma valintasa, kuitenkaan koskaan uskaltamatta testata valinnanvapauttaan jättämällä kaavun pois,
mielestäni kuuluisi pikemminkin puhua ehdollistumisesta.

ennen jos naisia pidettiinkin talous- ja lapsentekokoneina, merkittävä osa naisistakin ajatteli näin, edelleen merkittäväkin osa naisista pitää sitä unelma-ammattinaan ja elämänsä tarkoituksena,

miksi heitä sitten edelleen pidetään alistettuina ja patriarkaaliseen ajatusmalliin ehdollistettuina, eli omaan ajatteluun kykenemättöminä uhreina.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Millä tavoin me länsimaalaiset naiset olemme vapaampia? Nuorille naisille asetetaan valtavasti ulkonäköpaineita. Onko meikattu naama vapaampi kuin burgan peittämä? Syömishäiriöt lisääntyvät jatkuvasti median antaman epärealistisen kuvan takia, ja sitten sanotaan että länsimaiset naiset ovat itsenäisempiä ja vapaampia kuin muslimit. Mietippä uudelleen.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #12

Olen kyllä samaa mieltä siinä, ettei me kukaan olla vapaita pukeutumisestamme huolimatta tai sen takia. Meidät kasvatetaan jo pienestä pitäen määrättyyn rooliin naisina kulttuurimme mukaisesti.

Olemme samanlaisessa patriarkaalisessa yhteiskunnassa Suomessakin. Meitä ohjaavat vain eri koodit. Jos nämä naiset saavat olla vapaasti silloin, kun pukeutuvat burkaan, niin en minä ainakaan ole sitä estämässä.

Muutos ei tule niin, että me suomalaiset vaaditaan sitä, vaan muutos pitää tulla niiltä naisilta, jotka joutuvat näitä vaatteita kantamaan kesähelteilläkin, jos he itse sitä haluavat.

Kulttuuritaustamme ovat niin erilaisia ja ikiaikaisia, että ei riitä se, että me sormea heristämme. Meillä itsellämme on paljon tekemistä, että pärjäämme naisina ja äiteinä. Jokainen voi miettiä, mitä konkreettisia myönnytyksiä me itse kukin joudumme tekemään, että pärjäämme miestemme kanssa.

Jos nämä naiset pääsevät ulos kodeistaan burkan kanssa, niin se on jo iso asia heille. Mitä sitten, jos me lainsäädännöllä vaikka kielletään burkat ja nainen on sitten loppuelämänsä kotinsa vanki?

Mervi Eskelinen Vastaus kommenttiin #12

Länsimaalaisella naisella on oma vapaa tahto tehdä tai olla tekemättä mainitsemiasi asioita. Kukaan ei oikeasti ketään pakota ehostamaan itseään, kukaan ei pakota laihduttamaan.

Se, että länsimainen yhteiskunta asettaa paineita olla jonkun kokoinen ja näköinen ei ole perustelu väheksyä alisteisessa asemassa olevan naisen asemaa.

En tietenkään väheksy kenenkään naisten asemaa suhteessa kehenkään toiseen ja en edes halua verrata suomalaisten naisten ja alistetussa asemassa olevien naisten asemaa. Meidän ja alisteisessa asemassa olevien naisten asema on niin kaukana toisistaan, että näiden kahden vastaikkainasettelu ei johda vastaukseen.

Minun mielestä vastaus on miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa ja omassa vapaassa tahdossa. Suomessa eläessämme toteutamme Suomen lakeja.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #21

Käyhän tuolla Me Naisten sivuilla lukemassa, mitä musliminaiset itse kertovat vaatetuksestaan. Osoittaa melkoista ennakkoluuloa pitää kaikkia musliminaisia alistettuina.

Nämä naiset kykenevät feminismiin ihan itsekin. Tämä tapa, jolla länsimaista feminismiä heille tuputetaan, on yksi alistamisen muoto myös. Kyllä nuo naiset ovat itse elämänsä parhaita asiantuntijoita.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #23

Me Naiset lehden kirjoitukset ovat tyypillisia naistenlehtien kirjoituksia. Asioita katsellaan ruusunpunaisten lasien läpi. Realismia sen sijaan on se, että miksi elämänsä parhaat asiantuntijat peittävät kasvonsa?

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #45

Sinäkö olet alan asiantuntija? Kestäisitkö sen tilanteen, että nämä naiset todella tekisivät tuon omasta vapaasta tahdostaan?

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #21

Ihmisen vapaa tahto voi kuitenkin olla riippuvainen niin monesta asiasta. Et ehkä voi sanoa mielipidettäsi vapaasti, koska työnantajasi ei pidä siitä. Et voi määrätä rahankäyttöäsi itse, koska puolisosi haluaa määrätä siitä jne. Emme siis voi oikeasti tietää mikä näitten naisten vapaa tahto on, kuten emme suomalaistenkaan naisten. Meitä määräävät niin paljon eri säännöt ja koodistot, joita ei Suomen laista löydy.

Kuitenkin, jos voimme olla esimerkkeinä näille naisille, että me länsimaiset naiset voimme pukeutua näin, niin he itse voivat alkaa tekemään muutosta omassa yhteisössään. Siihen menee varmasti kauan aikaa, koska sukupolvien mittaista ketjua on vaikea purkaa. Minua ei sinänsä edes nämä burkat erityisemmin häiritse, vaan se tuska mitä sukuelinten silpominen pikkutytölle merkitsee. Voiko hän ikäpäivänä tuntea seksuaalista tyydytystä miehen kanssa ollessaan? Burka on vain ulkoinen vaate, mutta sen alla voi olla pieni tyttö, jolta on viety oikeus hyvänolontunteeseen, johon hänet on syntymässään oikeutettu.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #30

Tässä kohtaa olisi hyvä muistaa, että tyttöjen ympärileikkaus on afrikkalainen, ei islamilainen, perinne. Suurinta osaa musliminaisista ei leikata.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #51

Hyvä täsmennys kulttuurillista eroista. Miettiä voi, että mikä tahansa päällä oleva vaate voi peittää alleen suurta kärsimystä. Eri kulttuurien ikiaikaiseen perinteeseen on ulkopuolisen hyvin vaikea puuttua. Kaikki muutos tulisi lähteä sieltä yhteisön sisältä.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #52

Länsimaisessa kulttuurissa naiset antavat kirurgien silpoa kehoaan. Emme aina tunnista oman kulttuurimme irvokkuutta, vieraassa kulttuurissa esim. kärsimys on helpompi huomata.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #54

Pikkutytön sukuelinten silpomista naisten kauneusleikkauksiin ei mielestäni voi verrata keskenään.

Pikkutyttö ei varmasti ole antanut suostumustaan tälle kauheudelle, vaan on peloissaan ja tuskissaan siitä, mitä hänelle oman äidin suostumuksella ollaan tekemässä. Äiti on itse aikoinaan joutunut kokemaan saman ja tämä jatkumo jatkuu niin kauan, kunnes oma yhteisö itse panee sille stopin.

Kauneusleikkauksiin menevät naiset ovat yleensä täysi-ikäisiä ja päättävät itse asiasta. Tuolla silvotulla pikkutytöllä ei ole ollut pienintäkään mahdollisuutta päättää itse.

Jos joku nainen saa siitä hyvän olon, että hän tekee itsestään omasta mielestään kauniimman, niin en minä näe siinä mitään väärää. Ihmettelen vain joskus, että kenen mielestä nämä ns. ankkahuulet ovat kauniit.;)

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #55

Juu, ei todellakaan voi verrata. Mielestäni meidän tulisi keskittyä näihin todellisiin ongelmiin, eli lasten ympärileikkauksiin sekä kunniamurhiin. Joku kaapu ei ole niin suuri ongelma, että siihen pitäisi ainakaan lainsäädännöllä puuttua.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #54

Ovatko omasta vapaasta tahdosta tehdyt kauneusleikkaukset naisten silpomista? Nämäkin leikkaukset länsimaalainen nainen päättää itse. Sen sijaan silpominen,joka kohdistuu vauvoihin ja tyttöihin, tapahtuu miehen alistaman naisen avulla. Onko tämä miehen ja naisen välistä tasa-arvoa? Mielestäni varsin irvokasta sellaista.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #51

Kannattaisi perustaa tietonsa tieteellisesti tutkittuun tietoon,jossa lähdeaineisto ei perustu naisten lehtiin. 'Ruusun punaiset silmälasit' on metafora,joka kuvaa tietämättömyyden rakennetta. Realismia ei myöskään löydy rakkausromaaneista. Tasa-arvo ei ole prinssi, joka ratsastaa kuulaana kesäaamuna valkealla ratsulla sinua hakemaan.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #61

Voisitko ystävällisesti laittaa linkin siihen aineistoon, johon sinun käsityksesi pohjautuu, kiitos.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #64

Kannattaisi etsiä itse.Se avartaa näkemystä olemassa olevista realistisista todellisuuskäsityksistä.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #66

Minua kiinnostaa nyt ne lähteet, joihin nimenomaan sinä vetoat.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #12

Sari, ymmärsit kirjoitukseni kenties hieman eri tavalla kuin itse ajattelin, myönnän olleeni vaikeaselkoinen, mutta omasta mielestäni periaatteessa sanoin samaa kuin sinäkin.

eli viestini on sama kuin aiemminkin: yhteisö on se joka sanelee säännöt.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #12

Sari, vielä tuohon vapauteen,
itse luovuin yhteisön asettamista ulkonäkönormeista noin 15 vuotta sitten,
kyseessä oli tietoinen valinta.

aloin oman elämäni "hipsteriksi" ja jolla ei ole mitään tekemistä hipsterismin kanssa muoti-ilmiönä,
alussa jouduin kokemaan aika paljonkin suunsoittoa, suoraa väkivallallakin uhkailua asian tiimoilta, puoliksi toki vitsillä, mutta silti aivan tosissaan,
vastaavasti minäkin sitten annoin luvan yrittää, se vähensi uhkausten toteuttamisintoa noin 100%, mutta kyllä yhteisö asetti aikamoisia paineita että olisin palannut ns. ruotuun.

ilman omaa kokemusta ei millään voisi uskoa kuinka paljon vaivaa nähdään esimerkiksi siitä, että toisinaan liikun kaupungillakin paljain jaloin, tai vaikkapa aamutossuissa,
aamutossuissa aikana jolloin aamutossut ulkokenkinä eivät olleet vielä muodissa ja ajatusta pidettiin aivan naurettavana kunnes..., no nythän se on jo taas vanhanaikaista ja aivan naurettavaa.

i just dont care, kuljen aamutossuissani, tai olen kulkematta.

ja tämmösiä kokemuksia mulla siis miehenä

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Kyllähän se on naisen oma valinta, mitä päälleen pukee."

Islamin kulttuurissa kyse ei ole naisen valinnasta vaan määräyksistä.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

valinnanvapaus on melkoinen illuusio muutenkin, yhteisö määrittelee ja ehdollistaa meidät haluamaan mitä haluammekin, siitä voi vapautua vain kurkkaamalla illuusion taakse.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Päämäärä ja keinot eivät voi olla ristiriidassa, tai jos ovat niin silloin keinoilla ei pyritä väitettyyn päämäärään.

Siis olisi ristiriitaista kontrolloimalla pukeutumista pyrkiä emansipoimaan kontrolloidusta pukeutumisesta.

Tosin itse olen sitä mieltä et kaikkien pitäisi pukeutua kuin puhemies Mao. Mutta meitsipä ei kannatakkaan länsimaisia vapausarvoja, koska itä on punainen.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Erikoista, että samalla kun Suomi on naisen tasa-arvossa kaikesta
huolimatta yksi maailman kärkimaita - niin yllättävän isoa porukkaa
ei tunnu yhtään mietityttävän se tosiasia, että islamin burkhat ym.
kasvot peittävät vaatekappaleet ovat osa islamin naisen alistamisen
koodeja eikä mitään muuta. Paljon parjattu kotoutuminen ja siihen
syydetyt miljardit lähtee pienistä asioista. Maassa maan tavalla.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Länimaissa naiset ovat eri tavalla alistettuja. Onko anoreksiaan kuoleva tyttö vähemmän alistettu kuin kasvonsa peittävä? Viittaan kommenttiini tuossa yläpuolella.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Jos noin haluat asian kääntää, niin miehet ovat yhtä alistettuja, mitä tulee ulkonäkövaatimuksiin. Itseasiassa mieheltä vaaditaan vielä enemmän. Naisihanne taitaa olla hoikkavartaloinen. Miehen sen sijaan pitää olla, sekä hoikka, että lihaksikas. On huomattavan paljon helpompaa näyttää barbilta, kuin lihaksikkaalta supersankarilta.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen

Mitä yhteistä on anoreksialla ja kasvojen peittämisellä? Miten anoreksia liittyy alistettuna olemiseen?

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #43

Länsimaiset naiset alistetaan epärealistisilla ulkonäkövaatimuksilla.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #44

Se on naisten vapaan tahdon tulosta haluaako olla laiha, lihava tai jotain siltä välitä.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #46

Oletko koskaan nähnyt millaisia kommentteja nuoret naiset saavat esim. somessa ulkonäöstään? Puhutaanko todella vapaasta tahdosta, jos joku vähänkin pulleampi nuori nainen laittaa bikinikuvan verkkoon ja saa vastaansa valtavan vihamyrskyn?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #50

Bikinityttöä tai pulleampaa tyttöä ei rangaista valinnastaan, mutta musliminaista joka ei käytä huivia tai peittävämpiä asuja rangaistaan koska kulttuuri vaatii naisten peittämistä. Mitä suurempi määrä maahanmuuttajista on muslimeja sitä varmemmin he pystyvät pitämään barbaariset tapansa Suomessa.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #56

Kuinka suurta osaa esim. Suomessa asuvista rangaistaisiin? Enemmistö näistä naisista kuitenkin itse valitsee pukunsa.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #50

Mikäli laittaa kuvia someen omasta tahdostaan, on kestettävä seuraukset.Sitä saa mitä tilaa!

Mervi Eskelinen

Ajattele itsesi Suomen kesään, lämpötila +30-astetta, perheen miesväki polskuttelee Suomen puhtaassa vilvoittavassa vedessä. Nauttii täysin siemauksin auringosta ja välillä on mukava pulahdella virkistäytymään. Naisen rantarooli on huolehtia tarjoilusta, onhan kaikilla varmaan vilvoittavaa nestettä kuivumisen ehkäisyyn ja onhan kaikilla viltit ojennuksessa. Itse hän saa paistatella helteessä tummassa kaavussaan huolehtien vain muista.

Ja ihan vain omasta vapaasta tahdosta? Täytyy olla melkomoinen masokisti, joka tähän suostuu omasta tahdostaan.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Kyl mustalla kaavulla on alun perin ollut ihan käytännölliset syyt Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/mi...

Samoin aavikolla kasvoja peittävä naamio on myrskyjen aikaan kätevä, vähän niin kuin huivi on ollut Suomessa heinäpelloilla.

Itse asiassa se, että huntu ja kaapu ovat alun perin olleet käytännöllisiä asusteita on ongelma islamilaisille fundamentalisteille myöntää.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Huh kai nyt Jiri tietää toogat sun muut. Se, että miten se nainen sitten puetaan ihmisten ilmoilla (ja kenen käskystä) näin vuonna 2018 on sitten eri asia. Eli uudestaan jos tekee mieli vetää kaapu päälle niin ok, mutta kasvonaamio on liikaa ...

edit:

Ja antiikissa käytännön pukeutuminen vs. muu käytös on kai yhä depatin alla eli kuinka villiä se nyt olikaan nykystandardienkaan mukaan, rajoittuiko vain yläluokkaan, jnejne

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen Vastaus kommenttiin #16

Älä sit puutu naisten pukeutumiseen, jos se ei sinulle kuulu!

Ps. äläkä puutu myöskään miesten pukeutumiseen. Jos joku haluaa käyttää hametta, se ei sinulle kuulu.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #22

Kenenkään pukeutuminen ei voisi vähempää kiinnostaa paitsi jos kyseessä on vaikka joku lentokenttä johon ei ole asiaa naamari päässä ts. ei-niqabille mutta joskus päähän sopii vaikka silinteri taikka naaman naamiokin keikalla ...

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Kulttuuri on kummallisen vaikea sana käsittää. Miksi meidän supisuomalaiset romaninaiset hirmuhelteillä silti pukeutuvat hameeseensa? Se kulttuuri painaa niskaan ... muta rajansa silläkin eli se naaman peitto juttu on jo liikaa mutta muuten on kai syytä suvaita mitä tahansa asustetta ja kuunnella vaikka Maryan Abdulkarimia Jälkiviisaissa no ties miksi kai se on vuotta 2018

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Katsopa myös romanimiesten pukeutumista ja vertaa kantaväestöön kesähelteilläkin. Määrätty pukukoodi on ja mielestäni se on heidän asiansa, eikä siihen pidä muiden puuttua.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen

On huomattava, etteivät romaninaiset peitä kasvojaan. Romaninaiset tietyssä iässä itse päättävät ja valitsevat perinteisen ja kultuurisen asun. Asun valinta on heille arvo ja kunnia, ei pakko. Tätä asun valintaa eivät päätä miehet. Romaninaisten ei tarvitse pukeutua perinteiseen asuunsa suojellakseen itseään.
Romanit kuuluvat Suomen alkuperäisväestöön samoin kuin saamelaiset. Henkilökohtaisesti arvostan alkuperäisväestöä ja sen kulttuuriperinettä.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
    «Olemmeko sitä mieltä, että oman vapaan tahdon omaava nainen valitsee kokovartalokaavun oleskellessaan vaikkapa uimarannalla?»

Jaa-a. Olemmeko sitä mieltä, että oman vapaan tahdon omaava nainen pukeutuu yhtään mihinkään? Kyllähän sitä säädyllistä pukeutumista esiintyy kantasuomalaisillakin naisilla. Ei välttämättä (enää?) kirmailla alasti kallioilla ja kukkuloilla koivujen lomassa, eikä edes kadulla.

Eli kyllä se säädyllinen pukeutuminen usein tai peräti yleensä lähtee naisista itsestään, siitä että halutaan esiintyä säädyllisesti ja pidättyvästi. Säädyllisyys on peräti yksi naisten kilpailukeino parisuhteista, joissa yleensä odotetaan kykyä seksuaaliseen pidättyvyyteen.

Eri kulttuureissa se prosentti ihoa näkyvillä sitten vaihtelee.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

niin, tuossakin on kyse yhteisönormeista, eli säännöistä joita naisetkin noudattavat, halusivat tai eivät

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
    «niin, tuossakin on kyse yhteisönormeista, eli säännöistä joita naisetkin noudattavat, halusivat tai eivät»

En puhuisi normaista tai säännöistä vaan normaalitasosta, siitä mikä on siveellisen pukeutumisen normaalitaso missäkin kulttuurissa. Kantasuomessa se on suurin piirtein T-paita ja farkut. Jos vedetään hihaa tai lahkeita ylöspäin tai uurretaan kaula-aukkoa alaspäin, se sitten paljastaa enemmän. Joissain toisissa kulttuureissa ollaan melkein alasti.

Vähän enemmän paljasta pintaa näyttävillä naisilla on selvästi enemmän kysyntää, ainakin siis lähestymisyrityksiä. Toisaalta pitkäkestoista parisuhdetta etsivät naiset eivät välttämättä halua näyttää olevansa etsimässä mahdollisimman paljon lähestymisyrityksiä. Siispä näyttävät vähemmän.

Toki voidaan puhua säännöistä tai normeista niille naisille, jotka haluavat noudattaa sääntöjä tai normeja etsiessään parisuhdetta. On tietenkin niin, että ne naiset, jotka paljastavat pintaansa enemmän, saattavat joutua sivellisyyttään painottavien naisten huorittelun kohteeksi. Tämä on sinällään normaalia eri strategioita noudattavien naisten välistä seksuaalista kilpailua.

Joissain ääritapauksissa miehet saattavat asettaa suoranaisia sääntöjä yhteisönsä naisille ja peräti punitiivisesti valvoa niiden noudattamista. Suomessa se tavanomaisesti tarkoittaa huorittelua, jne. Tämä ilmiö on selvästi harvinainen verrattuna omaan tahtoon perustuvaan kilpailuun.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Eli kyllä se säädyllinen pukeutuminen usein tai peräti yleensä lähtee naisista itsestään, siitä että halutaan esiintyä säädyllisesti ja pidättyvästi"

Muslimeilla naisten pukeutuminen lähtee kultuurista eikä siinä ole kyse naisen vapaasta tahdosta. Järjetöntä verrata tätä pukeutumispakkoa suomalaisten naisten kulttuuriin jossa mainokset luovat ulkonäköpaineita, se on taas täysin vapaaehtoista.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Linkkasin tuonne yläpuolelle artikkelin, jossa musliminaiset itse kertovat ajatuksiaan pukeutumisestaan. Olisiko liikaa tutustua artikkeliin?

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Kautta vuosisatojen, naisten vaatetuksesta on riisuttu pois kaikki vallan tunnusmerkit, verrattuna miesten univormumaiseen, yhtenäiseen vaatetukseen.

Huntu alistaa musliminaisen kodin piiriin, ja länsimaisen naisen vartalo kaupallistettiin vaate- sekä viihde- ja väkivaltateollisuuden käyttöön.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Seksuaalimoraali

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Totta, meillä naisilla ei ole nykypäivänäkään valtaan liittyviä vaatteita. Bisnesnaisten käyttämät jakkupuvutkin ovat kopioita miesten puvuista.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

kääntäen voidaan sanoa, että miehille ei ole tarjolla edes kopioita naisten käyttämistä puvuista.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #34

Ensimmäiset housuihin tai muuten miehekkäästi pukeutuneet naiset saivat aikaan melkoista paheksuntaa ja aggressiivisia reaktiota, niin miesten kuin naisten osalta. Naiset eivät enää suostuneet tyytymään rooliinsa.

Nykyään naismaisesti pukeutuvat miehet saavat usein melko ikävää kohtelua osakseen, pääsääntöisesti toisilta miehiltä. Ehkäpä joku mies osaisi selittää nuo reaktiot ja niiden syyt.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #35

aivan varmasti saivat ja hyvä että pitivät päänsä, naiset saavat suomessa pukeutua hameisiin tai housuihin melkein tilanteessa kuin tilanteessa.

omien kokemusteni mukaan naistenkin pukeutumisen kovimpia arvostelijoita ovat naiset itse,
melko samasta asiasta lienee tuossakin pohjimmiltaan kyse, eli yhteisön säännöistä ja joiden vartijoina toimivat sen jäsenet.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #38

Meillä naisilla on se helmasynti, että me emme soisi toisille naisille mitään, mitä emme itsekään ole saaneet. Mieluummin pyrimme ottamaan toisilta naisilta jotain pois kuin tavoittelemaan itse samaa. Pakko tuo on myöntää.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman Vastaus kommenttiin #39

auts

edit: lieköhän muoti kehitetty tuon säännöstön kiertämistä varten, muiden naisten on sitten vain seurattava vaikka väkisin hymyillen, tai tyydyttävä osaansa ja hymyiltävä vaikka väkisin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Suomalaisia naisia ei rankaista vaikka käyttäisivät minkälaisia rättejä yllään tai vaikka olisivat vähissä vaatteissa, toista on muslimien piirissä. Islamin maissa uskonnolliset poliisit vahtivat naisten pukeutumista ja keppiä voi tulla heti paikan päällä, rangaistus kuitenkin.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Jos nyt kuitenkin pysyttäisiin Suomessa. Kuten tuossa jo totesin, musliminaiset pääsääntöisesti itse päättävät peittää kasvonsa. Taustalla toki on kulttuurisia tekijöitä, mutta ei Suomessa miehet siihen pakota ainakaan kaikissa tapauksissa.

Käyttäjän Timoteus kuva
Timo Huolman

joissain tapauksissa mies toimii yhteisönsä normien valvojana, joissain tapauksissa nainen itse, kummassakaan tapauksessa ei voida puhua valinnanvapaudesta jos mies vaatii, tai nainen itse, peittävänsä kasvot siksi, että allah vaatii sitä ja haluaa miellyttää allahia ja ilman sitä hän tuntee itsensä häpäistyksi kuten allah sanoo, tämänkaltaisilta näyttäisivät olevan yleisesti perustelut esim. katuhaastatteluissa.

oma lukunsa on, jos nainen perustelee siten, että hän aidosti pitää kyseisestä vaatekappaleesta, varmasti heitäkin on, yksikin musliminainen sanoi iloisesti, että hän pitää hiushuivia yksinomaan siksi ettei hänen tarvitse koskaan kärsiä bad hair day:stä ja koska hän on muslimi niin kukaan ei kyseenalaista huivin käyttöä, että siinäkin on selkeästi etunsa,
mutta sekin voi olla ehdollistettua ja todellisuudessa kyse onkin epävarmuudesta,
hän ei uskalla poiketa totutusta.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen

Mihin perustat Sari Laitinen nämä väitteesi? Onko tieto Me Naiset lehdestä?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

En ole koskaan nähnyt burkhaan pukeutunutta naista. En suuressa maailmassa, en Helsingissä, saati Lieksassa tai Pieksämäellä (missä näistä on ilmeisesti tihentymä).
Yhden naisen tunsin joka käytti niqabia. Tosin ei opetustilanteessa koululuokassa mutta suuressa joukossa. Seurasin naisväen keskusteluja asiasta ja ymmärsin että kyseessä oli uskonnollisesti hyvin motivoitunut nuori vaimo. Mitään pakkoa en havainnut, saati pakottamista.

Itse olen vanhakantainen ukonhorisko joka ottaa lakin pois päästään kun rupeaa syömään, useimmiten myös kahvipöydässä, kotioloissakin. Kylläpä minua on sorrettu ja pakotettu lapsena kun olen moisia tapoja omaksunut.

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen

"tosin ei opetustilanteessa mutta suuressa joukossa" Onko tässä tapahtunut siirtymää länsimaiseen suuntaan?

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Oletko Karin varma, että nämä henkilöt haluavat länsimaalaistua? Voihan olla, että he haluavat muutosta meidän kultuuriimme, tai ainakin ylläpitää omaa kultuuriaan vieraassa ympäristössä.

Oletko kysynyt näitä naisilta, että mitä mieltä he itse ovat tästä "kokovartalonaamioon" pukeutumisesta?

Käyttäjän KarinKarjalainen kuva
Karin Karjalainen Vastaus kommenttiin #53

Maassa maan tavalla. En usko,että saisin relevanttia tietoa näiltä naisilta. Näinen voi puhua miehen äänellä saneltuja sanoja.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #65

Olen samaa mieltä siitä, että sinä, Karin Karjalainen, tuskin saisit ylipäätään paljoa tietoa näiltä naisilta. Sinä olet mielipiteesi muodostanut ja sen lukinnut. Ja sen huomaa kankeillakin tuntosarvilla, saati herkillä.

Minä taas puhun kokemuksesta. Sitä sinulla ei ole - tässä asiassa.
Arvelen että kanssasi tätä on turha jauhaa, mutta herännyt keskustelu oli mielenkiintoinen.

Toimituksen poiminnat